Upozornění

Tento web již není aktualizován, slouží jen pro přístup ke starým materiálům. Aktuální informace najdete na hlavním webu.

Primárky vyberou naše kandidáty

05. 06. 2014

Blíží se primární volby ke kandidátním listinám do podzimních komunálních voleb. Sympatizujete-li s námi, staňte se příznivci a vyberte v primárkách ty nejlepší kandidáty!

Primárky vyberou naše kandidáty

Zatímco v ostatních stranách probíhá sestavování kandidátek často neprůhledným či sporným způsobem (což nezřídka vyústí ve veřejné spory, případně až k hnaní situace k soudu), Strana svobodných občanů využívá otevřeného systému primárních voleb, kdy o pořadí kandidátů rozhodují svým hlasem členové a příznivci. Pořadí vzešlé z těchto voleb potenciálním vnitřním sporům elegantně předchází, protože není možné kritizovat někoho z vedení za upřednostňování určitého kandidáta oproti jinému.

Tento vnitřní demokratický mechanismus využíváme dlouhodobě. Například v posledních volbách do evropského parlamentu členové a příznivci svými hlasy vybrali z 64 potenciálních kandidátů těch 27 nejlepších. Že lidé mají zájem se na tvorbě podoby kandidátek podílet, ukázala i jejich početná účast – přes tisíc členů a příznivců vyjádřilo v primárkách svůj názor. Hlasování probíhá pohodlně přes internet, nikdo se nemusí nikam speciálně dostavovat.

Budeme rádi, pokud se naši zatím neregistrovaní příznivci zaregistrují a pomohou nám vybrat nejvhodnější kandidáty nejen pro následující volby. Registrovaným příznivcem se může stát kdokoli, kdo se ztotožňuje s myšlenkami Svobodných a jejich programem.

Primárky pro komunální volby začínají již 11. června a budou trvat jeden týden. Poté budou okamžitě automaticky vyhodnoceny. Webový volební systém Svobodných garantuje anonymitu volby při zachování nemožnosti hlasovat více než jednou. Každý hlasující si přesto může po volbách ověřit, že jeho hlas byl správně započten díky unikátnímu řetězci, který jeho hlas reprezentuje.