Upozornění

Tento web již není aktualizován, slouží jen pro přístup ke starým materiálům. Aktuální informace najdete na hlavním webu.

Kdo je kdo?

06. 07. 2014

Tak jsem se zase jednou dozvěděl, kdo že je to město Jihlava. Že to není žádný abstraktní pojem, že to nejsou občané města, kteří v něm žijí, pracují, vychovávají děti, baví se, ale skupina lidí, která se do této role sama pasovala. Město je mluvčí magistrátu, primátor a pár komunálních politiků a magistrátních úředníků. To je asi tak všechno.

Kdo je kdo?

Dalších padesát tisíc občanů tohoto města zřejmě není město, alespoň podle chování jednoho z náměstků primátora a mluvčího magistrátu na sobotní akci dne 14. června 2014 na Heulose při soutěži dřevorubců a prezentací malých pivovarů, kde si „město“ pronajalo tento prostor pro výše zmiňovanou akci.

Nejsem sice moc velký vyznavač nátlakových akcí jakékoliv občanské iniciativy (petice, referenda, …), v tomto státě máme přeci jenom zastupitelský systém, ale budu do úmoru bránit toto právo občanů vyjadřovat se tímto způsobem k politice a to nejenom komunální.

Na této akci si totiž lidé, kteří chtějí v Jihlavě prosadit referendum o spalovně (Zákon o místním referendu č. 22/2004 Sb.) rozbili bokem hlavního dění svůj petiční stánek, když byli dost nevybíravým způsobem vykázáni z tohoto prostoru. To ale nebylo všechno, celou „akci“ doprovázela slova jednoho z náměstků primátora o tom, že by se měli stydět a moderátor a mluvčí magistrátu v jedné osobě dokonce nabádal přítomné hosty programu, aby nic nepodepisovali, že to je všechno proti „magistrátu“ a proti „městu“. A já se nyní ptám: je v pořádku, že mluvčí magistrátu i jeden z náměstků vystupují proti referendu o spalovně na akci, která s tím nemá zjevně nic společného a varují před „nebezpečnými petičníky“? Je v pořádku, že tito „správci věcí veřejných“ se takto chovají ke svým občanům? Nemyslíte, že arogance některých politiků i úředníků už v Jihlavě dostoupila neakceptovatelné úrovně? Myslíte si, vážení občané tohoto města, že to jsou ti správní kompetentní lidé, kteří by měli prosazovat a bránit především vaše zájmy? Nepřipadá vám poslední dobou, že odpovědní lidé ve vedení města zapomněli, proč tam vlastně jsou a z čí vůle tam především jsou?

Já osobně nesouhlasím s tímto projevem veřejných osob, které by si měly dávat pozor na to, co říkají, a hlavně kde to říkají a také jak se následně chovají, a odsuzuji ne spalovnu, ale neochotu vypsat referendum o takto důležité věci, která se bude týkat nejenom občanů Jihlavy, ale i širokého okolí. A nakonec, úředník placený městem veřejně napadá petiční právo každého člověka – osobně pro to nemám jiný výraz, než skandál.

Pavel Paulát
člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy
člen Komise Rady města Jihlavy pro územní plánování a strategický rozvoj