Upozornění

Tento web již není aktualizován, slouží jen pro přístup ke starým materiálům. Aktuální informace najdete na hlavním webu.

Absolutní ztráta soudnosti

15. 08. 2014

Vymazalova klika, nebo chcete-li, skupina lidí loajálních až za hrob, kterou si pan primátor (ODS) vychoval během své osmileté kariéry na jihlavské radnici, se opět, jako už několikrát, pořádně vyznamenala.

Absolutní ztráta soudnosti

A to tím, že odmítla vypsat referendum i po té, co občanské sdružení „Společně pro Vysočinu“ přineslo na radnici téměř 4.600 podpisů pod peticí, která toto referendum žádá – vizte odkaz: http://jihlavske-listy.cz/clanek15611-proti-spalovne-chybi-300-podpisu.html

V tomto případě není snad ani tak důležité, co referendum požaduje, jedná se o princip a přístup současného radničního establishmentu k občanům svého města. A hlavně – porušuje zcela vědomě zákon.

Když pominu tu ostudu v krajském městě, že vedení města nechce zorganizovat referendum a hledá pro to zcela zástupné problémy a používá v tomto případě zcela irelevantní argumenty, jako že referendum je příliš drahé, tak se ptám, co udělá příště, až se opět bude rozhodovat o nějaké věci, která svým významem přesáhne jedno volební období a na rozhodnutí budou doplácet nejenom příště volení politici, ale hlavně občané.

Občané, kteří ve volbách delegovali svůj zájem a svoji vůli na zvolené politiky a tito politici teď vystupují tvrdě proti občanům a zcela veřejně a nepokrytě si uzurpují právo, které jim už ale nepřísluší – a to ani ze zákona. Toto už nemá nic společného se zastupitelským systémem vládnutí.

Až referendum vyhlásí soud (dle zákona o referendu, kdy byly všechny podmínky splněny – podpisy 10 % oprávněných voličů), tak už to nebude ostuda jenom Jihlavy, jak jsem výše zmínil, ale hlavně ostuda Jihlavy v celonárodním měřítku, protože toto se v novodobých českých dějinách ještě nestalo, aby takto veřejně primátor krajského města a jeho věrní dehonestovali základní práva občanů.